Zobrazit menuSkrýt menu

Komunikační systémy osob s hluchoslepotou

Autor: Kubálková, Barbora | Rok vydání: 2012 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Diplomová práce
Plná dostupnost: ANO Šumníková, Pavlína, dítě, děti, dospělý, slepý, nevidomý, hluchý, neslyšící, hluchoněmý, komunikace, systém, komunikační systém

Diplomové práce nahlíží do problematiky komunikace a komunikačních systémů osob s hluchoslepotou se zvláštním zřetelem na rozvoj této komunikace u dětí. Práce je zaměřena jednak na hluchoslepotu jako takovou, jednak na specifika, která toto postižení přináší v období dětství. Rovněž jsou zde uvedeny nejrozšířenější komunikační systémy osob s hluchoslepotou. V druhé části práce jsou popsány výsledky dotazníkového šetření, které přinášejí praktický pohled na tuto problematiku. Přínosem by se měly stát všechny tyto shromážděné poznatky i zkušenosti, které by tak mohly opět o něco více přiblížit život jedné skupiny osob s kombinovaným postižením – konkrétně lidí s hluchoslepotou. Vedoucí práce - Pavlína Šumníková.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS