Zobrazit menuSkrýt menu

Komunikační kompetence a výchova v rodině

Autor: Zezulková, Eva | Rok vydání: 2012 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Sborník příspěvků z konferencí Ústavu pedagogických a psychologických věd a Dětského centra Čtyřlístek z let 2008-2010, Opava : Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav pedagogických a psychologických věd, 2012
Plná dostupnost: NE komunikace (sdělování), sociální komunikace, sociální dovednosti, rodiče a děti, socializace

Příspěvek ve sborníku k problematice komunikačních kompetencí v kontextu výchovy v rodině.

Zezulková, Eva. Komunikační kompetence a výchova v rodině. In: Sborník příspěvků z konferencí Ústavu pedagogických a psychologických věd a Dětského centra Čtyřlístek z let 2008-2010. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav pedagogických a psychologických věd, 2012. s. 107-111. ISBN 978-80-7248-755-4.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS