Zobrazit menuSkrýt menu

Komunikace s nevidomým a slabozrakým pacientem

Autor: Šumníková, Pavlína, Cerha, Josef | Rok vydání: 2007 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník
Plná dostupnost: NE dítě, děti, dospělý, postižení, handicap, oko, zrak, nevidomý, slepý, slabozraký, komunikace, pacient, lékař, hospitalizace, pobyt, nemocnice, zdravotnické zařízení

Kapitola v publikaci věnovaná specifikům komunikace se zrakově postiženými osobami.

ŠUMNÍKOVÁ, Pavlína; CERHA, Josef. Komunikace s nevidomým a slabozrakým pacientem. [Communication with blind and visual impairment pacient]. In Praktické lékařství. Praha : Nakladatelství Karolinum, 2007, s. 49-52. ISBN 978-80-246-1348-2.

K problematice zrakového postižení a psychologických specifik u těchto osob jsou na portále Šance Dětem k dispozici:

- sekce článků "Děti se zrakovým postižením"

- sekce článků "Vzdělávání dětí se zrakovým postižením"

- článek od AlžbětyPavola Jantových s názvem "Volný čas dětí se zrakovým postižením"

- videodokument "Martin příbeh: Dědičné oční onemocnění".

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS