Zobrazit menuSkrýt menu

Komunikace a prezentace : umění mluvit, slyšet a rozumět

Autor: Plamínek, Jiří | Rok vydání: 2012 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník
Plná dostupnost: NE komunikace (sdělování), komunikační dovednosti, prezentace informací, prezentace, dovednosti, schopnosti, řeč, projev, psychika, stres, tréma, konflikt

Příručka k problematice komunikačních a prezentačních dovedností.

Pro podrobný náhled do publikace lze využít odkaz na Google Books: https://books.google.cz/books?id=vLUmVAMhtIEC&printsec=frontcover&source=gbs_ViewAPI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

Plamínek, Jiří a Franc, Daniel. Komunikace a prezentace: umění mluvit, slyšet a rozumět. 2., dopl. vyd. Praha: Grada, 2012. 198 s. Komunikace. ISBN 978-80-247-4484-1.

S problematikou komunikace a (sebe)prezentace úzce souvisejí dva tematické celky - poruchy a postižení řeči a selektivní mutismus - obě jsou zpracovány na portále Šance Dětem:

- sekce článků "Děti s poruchami řeči"

- článek od Pavly Sychrové s názvem "Selektivní mutismus v dětském věku v otázkách a odpovědích".

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS