Zobrazit menuSkrýt menu

Kompetence v kognitivně behaviorální terapii a supervizi

Autor: Praško, Ján, Možný, Petr, Šlepecký, Miloš, Novotný, Miroslav, Vyskočilová, Jana | Rok vydání: 2011 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Psychiatrie pro praxi, Roč. 12, č. 4 (2011)
Plná dostupnost: NE psychoterapie, terapeutický vztah, terapie, přenos (psychoterapie), protipřenos (psychoterapie), kognitivně behaviorální terapie, supervize, kompetence, výcvik (psychoterapie), model "krychle" (psychoterapie), intervence (psychoterapie), empirická podpora, schéma terapie, dialekticko-behaviorální terapie, sebereflexe

Článek k problematice kompetencí v kognitivně behaviorální terapii a supervizi.

Praško, Ján et al. Kompetence v kognitivně behaviorální terapii a supervizi. Psychiatrie pro praxi, 2011, 12(4), s. 169-174. ISSN 1213-0508.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS