Zobrazit menuSkrýt menu

Kompetence rodičů v logopedické péči o děti s kochleárním implantátem

Autor: Hanáková, Adéla | Rok vydání: 2008 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Diplomová práce
Plná dostupnost: ANO Hanáková, Adéla, dítě, děti, postižení, handicap, ucho, sluch, neslyšící, hluchý, nedoslýchavý, kochleární implantát, rodiče, rozvoj, vývoj, logopedie, řeč, kvalita života

Téma této práce se vztahuje ke kompetencím rodičů v logopedické péči o děti s kochleárním implantátem. Výzkumná část si klade za cíl zjistit, jaká je prodleva mezi stanovením diagnózy a vlastní kochleární implantací. Dále je zde sledována spolupráce logopeda a dalších odborníků s rodiči dítěte s kochleárním implantátem. Konkrétně je práce zaměřena také na zvýšení míry integrace dětí se sluchovým postižením a markantní nárůst orální komunikace.

Problematikou sluchového postižení s důrazem na kochleární implantáty se na portále Šance Dětem zabývají:

- sekce článků s názvem "Dítě se sluchovým postižením"

- videodokument s názvem "Maťův příběh: Genetická porucha sluchu"

- článek od Michala Jurovčíka s názvem "Vrozené vývojvé vady ucha a poruchy sluchu u dětí".

Problematikou poruch řeči se na portále Šance Dětem zabývá sekce článků s názvem "Děti s poruchami řeči".

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS