Zobrazit menuSkrýt menu

Klinická logopedie

Autor: Škodová, Eva, Jedlička, Ivan, Lechta, Ivan, Fukanová, Věra, Neubauer, Karel, Čecháčková, Miloslava, Salomonová, Anna, Žlab, Zdeněk, Vymlátilová, Eva, Holmanová, Jitka, Stryková, Eva, Kaulfussová, Jitka, Laudová, Lucie | Rok vydání: 2007 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník
Plná dostupnost: NE dítě, děti, postižení, handicap, výslovnost, řeč, poruchy řeči, logopedie, vada řeči, vada výslovnosti, ráčkování, šišlání, patlání, koktání, balbuties, balbutik, sluchové postižení, postižení sluchu, ucho, sluch, nedoslýchavý, neslyšící, hluchý, hluchoněmý, poruchy příjmu potravy, mentální anorexie, bulimie, alternativní komunikace, augmentativní komunikace

Příručka k problematice logopedie, vad sluchu a poruch příjmu potravy a alternativní komunikace.

Obsah publikace je k dispozici na odkaze: http://www.obalkyknih.cz/file/toc/8626/pdf.

Škodová, Eva a kol. Klinická logopedie. 2., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2007. 615 s., viii s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-7367-340-6.

Nejen koktavosti, ale i dalším poruchám řeči se na portále Šance Dětem věnuje sekce článků "Děti s poruchami řeči"

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS