Zobrazit menuSkrýt menu

Když se řekne vlčí děti

Autor: Kramulová, Daniela, Daňková Fořtová, Zuzana | Rok vydání: 2013 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Psychologie dnes, Roč. 19, č. 7 (2013)
Plná dostupnost: NE dítě, zanedbané dítě, sociální znevýhodnění, deprivovaný, chování, opuštěné dítě, rozvoj osobnosti, pedopsychologie, psychologie osobnosti, historické hledisko, jazyková bariéra, syndrom CAN

Tématem článků jsou tzv. vlčí děti. Jak vznikl název vlčí děti, zdokumentované případy z historie, jak se izolace od lidské společnosti promítne do formování osobnosti. Dnes jsme zvyklí označovat termínem vlčí děti ty, které vyrůstají v izolaci, jsou rodiči zanedbávané, ponechané bez potřebných sociálních kontaktů a vzorců chování. Příklady ze současnosti. Autorka druhého textu se zabývá otázkou, zda se vlčí děti naučí mluvit. Třetí text se zabývá případem tajemného nalezence z roku 1828 v Norimberku (Kaspar Hauser). Označení pro následky těžké sociální deprivace - Kaspar Hauser syndrom.

Kramulová, Daniela a Daňková Fořtová, Zuzana. Když se řekne vlčí děti. Psychologie dnes, 2013, 19(7), s. 22-[27]. ISSN 1212-9607.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS