Zobrazit menuSkrýt menu

Když se prvňáčkovi ve škole nedaří

Autor: Těthalová, Marie | Rok vydání: 2006 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Děti a my, Roč. 36, č. 1 (2006)
Plná dostupnost: NE žák, mladší školní věk, první stupeň, základní škola, školní neúspěch, diagnostika, porucha učení, dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, náprava, terapie

Mezi hlavní příčiny školních nezdarů patří porucha učení - dyslexie, charakteristické příznaky poruchy. Dysgrafie, dysortografiedyskalkulie. Diagnostika specifických poruch učení, test rozumových schopností a vyšetření čtení, psaní a matematických schopností. Náprava poruch učení ve škole a doma, příklady her a nejrůznějších cvičení koncentrace a pozornosti.

Těthalová, Marie. Když se prvňáčkovi ve škole nedaří. Děti a my, 2006, 36(1), s. 31. ISSN 0323-1879.

Specifickým poruchám učení se na portále Šance Dětem věnují:

- sekce článků "Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami"

- článek od Veroniky Pavlas Martanové s názvem "Problémy s chováním"

- článek od Veroniky Pavlas Martanové s názvem "Problémy s pozorností"

- článek od Renáty Faltýnové s názvem "Problémy s učením".

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS