Zobrazit menuSkrýt menu

Kdy volit Stratteru pro léčbu hyperkinetické poruchy/ADHD

Autor: Drtílková, Ivana | Rok vydání: 2008 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Psychiatrie pro praxi, Roč. 9, č. 3 (2008)
Plná dostupnost: ANO porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou, psychofarmakoterapie, psychofarmaka, indikace

Články k problematice léčby hyperkinetické poruchy psychofarmaky.

Strattera je nový preparát schválený od dubna 2007 pro léčbu dětí s ADHD v České republice. Dosavadní výsledky studií potvrzují, že atomoxetin (Strattera) je srovnatelně účinný s metylfenidátem (Ritalinem) v redukci symptomů u dětí s ADHD. Je známo, že ne všechny děti reagují příznivě na stimulancia a výskyt některých nežádoucích účinků nebo komorbidních poruch omezuje jejich užití. Atomoxetin byl účinný v redukci symptomů ADHD u pacientů s některými komorbidními diagnózami, jako jsou tikové poruchy, úzkostné poruchy, deprese, porucha opozičního vzdoru nebo enuréza. Strattera v dávce jednou nebo dvakrát denně umožňuje dětem vyhnout se stigmatizaci spojené s opakovaným užíváním Ritalinu ve škole. Protože není stimulans, není spojena s rizikem abúzu a drogové závislosti.

1. část: http://www.psychiatriepropraxi.cz/pdfs/psy/2008/03/12.pdf.

2. část: http://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-200804-0005.php.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS