Zobrazit menuSkrýt menu

"Každý z nás má své kořeny, ne každý však ví, odkud a kam vedou": sborník kauzistik asistovaných setkání

Autor: Pávková, Petra, Zetková, Tereza, Zargari, Parisa, Boháčová, Petra, Vlčková, Helena, Salačová, Lucie, Štolfa, Martin, Rozum a Cit | Rok vydání: 2017 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník
Plná dostupnost: ANO Pávková, Petra, dítě, děti, adopce, náhradní rodinná péče, biologická rodina, rodič, rodiče, setkání, kořeny, psychika, vliv, následky, Rozum a cit

Vážení a milí čtenáři, předkládáme Vám publikaci - sborník jedenácti kazuistik, které na základě skutečných příběhů upravili pracovníci týmu asistovaného kontaktu v naší organizaci Rozum a Cit, z. s. Každé dítě a každá rodina, se kterými se při naší práci setkáváme, má svůj vlastní a osobitý příběh. Život dítěte, které bylo přijato do náhradní rodinné péče, nezačal jeho vstupem do náhradní rodiny, dokonce ani jeho narozením, začal dávno předtím. Možná v době, kdy se jeho biologičtí rodiče seznámili, a možná ještě dříve .... Jeho rodinné kořeny vedou hluboko a daleko do minulosti. Ne všechny děti mají z různých důvodů šanci poznat členy své biologické rodiny. Všechny by však měly mít právo dozvědět se o nich co nejvíce pravdivých informací, které jim budou sdělovány bezpečně a přiměřeně jejich situaci a věku, s ohledem k jejich přání, s láskou a porozuměním těch, kteří se o ně starají - jejich náhradních rodičů. U některých dětí je pak také možné, aby se se svými rodiči, sourozenci nebo jinými příbuznými setkaly. Většinou jde o setkání náročná pro všechny zúčastněné - děti, členy jejich biologické rodiny i náhradní rodiče. Proto jsme někdy u takových setkání nápomocní, vytváříme dohodu o setkání, připravujeme všechny tři strany, pomáháme nastavit pravidla, hlídáme bezpečí, vyhodnocujeme situaci a plánujeme další setkání. Často vyrovnáváme napětí a udržujeme balanc, někdy jen pozorujeme, občas jsme přizváni do hry, někdy jsme nuceni setkání ukončit. Někdy jde o setkání jednorázová, jindy pravidelná a dlouhodobá. Naším cílem je, aby děti v náhradní rodinné péči strávily s členy svých biologických rodin hezký a smysluplný čas, aby bezpečně poznaly, odkud pocházejí a pochopily, že mají svoji jedinečnou životní cestu. Aby mohly růst a sílit, aby jejich rodinné kořeny nebyly zcela přetrhány. I když se někdy pohybujeme po „tekutém písku", s respektem sledujeme osobitost každé rodiny a jejích jednotlivých členů, životaschopnost dětí a obětavost a lásku náhradních rodičů. Jsme rádi, že u toho můžeme být.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS