Zobrazit menuSkrýt menu

Kašel s nadhledem

Autor: Drnek, Ivan | Rok vydání: 2010 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Pediatrie pro praxi, Roč. 11, č. 1 (2010)
Plná dostupnost: ANO kašel, bronchiální astma, postnasal drip syndrom, gastroezofageální reflux, pseudohemoptoe, hemoptoe

Kašel je jeden z nejčastějších stesků v ordinacích praktických lékařů u pacientů, kteří pak plní ordinace ambulantních specialistů oboru alergo logie a imunologie, ORL, TRN (tuberkulózy a respiračních nemocí), a zaměstnává radiology, biochemiky, mikrobio logy a mnoho dalších spolupracujících odborníků. Jde o mezioborový přístup k problému, jehož řešení by mělo zachovávat určitá pravidla a posloupnost. Rád bych se dotkl jen několika z nich na základě některých zkušeností z každodenní praxe v dětské plicní ambulanci.

Cough is one of the most common patient’s complaint in the oficces of general practitioners. Those patients then fill the outpatient oficces of allergists/immunologists, otorhinolaryngologists and pulmonary respiratory physicians and occupy radiologists, biochemists, microbiologists and other co-operating specialists. We talk about interdisciplinary attitude to the problem and handling it we should respect certain principles and orders. I would like to mention only some of them which are based on my everyday experience in my Pediatric Pulmonary Office.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS