Zobrazit menuSkrýt menu

Kapitoly ze speciální pedagogiky

Autor: Pipeková, Jarmila, Vítková, Marie, Bartoňová, Miroslava, Přinosilová, Dagmar, Mühlpachr, Pavel, Vaďurová, Helena, Klenková, Jiřina, Bytešníková, Ilona, Horáková, Radka, Vítek, Jiří, Fialová, Ilona, Zámečníková, Dana, Procházková, Lucie, Nováková, Zita, Röderová, Petra, Bazalová, Barbora, Opatřilová, Dagmar, Vojtová, Věra,  | Rok vydání: 1998 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník
Plná dostupnost: NE zdravotně postižené děti, výchova a vzdělávání, speciální pedagogika

Učebnice vysokých škol o speciální pedagogikace (obsahuje též: Vztah k životnímu prostředí jako úkol kooperace výzkumu, výuky a praxe v integrativní pedagogice / Hans Hovorka).

Obsah publikace je k dispozici na odkaze: http://www.obalkyknih.cz/file/toc/30234/pdf.

Pipeková, Jarmila et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přeprac. a rozš. vyd. Brno: Paido, 2010. 401 s. ISBN 978-80-7315-198-0.

 

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS