Zobrazit menuSkrýt menu

Jeden človek, dva jazyky: dvojjazyčnosť u detí - predsudky a skutočnosti

Autor: Štefánik, Jozef | Rok vydání: 2000 | Jazyk: Slovenština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník
Plná dostupnost: NE bilingvní, bilingvismus, dvojjazyčnost, rodina, rodič, rodiče, výchova, výhody, nevýhody

Čo to vlastne je dvojjazyčnosť, aké sú jej druhy a koho pokladáme za bilingvistu? Má ovládanie dvoch prípadne viacerých jazykov škodlivý, alebo naopak pozitívny vplyv na osobnosť dieťaťa? Ako dvojjazyčnosť vzniká a čo treba robiť pre to, aby sa u dieťaťa aj udržala? Ako sa v priebehu rečového vývinu tieto dva jazyky ovplyvňujú?... Otázok, ktoré sú s problematikou bilingvizmu detí spojené, je naozaj veľa a žiadna vhodná publikácia, ktorá by na ne poskytovala uspokojivé odpovede, zatiaľ na Slovensku neexistuje. Autor sa snažil podeliť sa o svoje vedomosti z tejto oblasti a prezentovať ich tak, aby boli zrozumiteľné pre ľudí zo všetkých oblastí života našej spoločnosti.

ŠTEFÁNIK, J. Jeden človek, dva jazyky. Dvojjazyčnosť u detí – predsudky a skutočnosti. Bratislava. Academic Electronic Press, 2000. 146 s. ISBN 8088880416.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS