Zobrazit menuSkrýt menu

Je poskytování informací o obvyklém postupu a alternativní řešení méně závažných zdravotních potíží operátory zdravotnické tísňové linky bezpečné a efektivní?

Autor: Franěk, Ondřej, Janouchová, Jaroslava, Stránská, Marie | Rok vydání: 2017 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Urgentní medicína, 2017, roč. 20, č. 2
Plná dostupnost: ANO dítě, děti, dospělý, záchranka, záchranná služba, sanitka, vrtulník, zranění, poranění, situace, symptomy, příznaky, projevy, 112, 155, hovor, telefonát, podrobnosti, alternativa, rada, postup

Cílem sdělení je představit metodiku a výsledky pilotního ověřování bezpečnosti poskytovaných informací volajícím, kteří kontaktovali tísňovou linku 155 z důvodu méně závažného zdravotního stavu (teplot). Ověřovací studie proběhla na ZZS HMP formou telefonického strukturovaného rozhovoru s volajícími s odstupem 1–4 týdnů po prvotním kontaktu. Použitá metodika je vhodná pro namátkové ověřování kvality a monitorování dalšího osudu pacientů, u kterých bylo volání na linku 155 řešeno alternativním způsobem, bez výjezdu vozů ZZS. Alternativní řešení bylo volajícími vnímáno pozitivně ve 100% případů. Na základě zpětného vyhodnocení bylo zjištěno, že 72 % těchto událostí se skutečně podařilo přesměrovat mimo systém pohotovostní lékařské péče a 87% mimo systém přednemocniční neodkladné péče. Nebyla zjištěna žádná nečekaná akutní příhoda, která by si vyžádala nutnost následné intervence ZZS, případě akutní hospitalizace.

FRANĚK, Ondřej, JANOUCHOVÁ, Jaroslava, STRÁNSKÁ, Marie. Je poskytování informací o obvyklém postupu a alternativní řešení méně závažných zdravotních potíží operátory zdravotnické tísňové linky bezpečné a efektivní? Urgentní medicína. 2017, roč. 20, č. 2, s. 39-41. ISSN: 1212-1924.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS