Zobrazit menuSkrýt menu

Jak vyzrát na mokré nehody

Autor: Těthalová, Marie | Rok vydání: 2008 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Informatorium, Roč. 15, č. 6 (2008)
Plná dostupnost: NE terapie, předškolní dítě, předškolní věk, mateřská škola, enurésis, prevence

Článek věnovaný problematice pomočování u předškolních dětí.

Problematika pomočování předškolních dětí - možné příčiny (organické i psychosomatické). Nutnost podrobného vyšetření a odhalení konkrétní příčiny tohoto stavu. Několik způsobů zvládání těchto problémů - v závislosti na stanovené diagnóze - úprava pitného režimu, mikční režim (pravidelné močení v maximálně dvouhodinových intervalech), dietetická opatření (nedráždivá strava apod.). Nepříznivé důsledky nezvládnutého pomočování pro dítě - vyřazení z dětského kolektivu přecházející až do šikanování, pocity studu atd.

Těthalová, Marie. Jak vyzrát na mokré nehody. Informatorium: časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, 2008, 15(6), s. 16. ISSN 1210-7506.

Další informace k tématu pomočování a šikanování naleznete v článcích:

KULHÁNEK, Jan a SIRIUS. Problémy s pomočováním [Psychické problémy dítěte]. In: Šancedětem.cz [online]. Praha: Sirius, 2011-, publikováno: 13. 4. 2012, aktualizováno: 2. 2. 2014 [cit. 2014-03-05]. ISSN 1805-8876. Dostupné z: /cs/hledam-pomoc/rodina-v-problemove-situaci/psychicke-problemy-ditete/problemy-s-pomocovanim.shtml.

DÍTĚ, Zdeněk a SIRIUS. Poruchy vyměšování [Psychosomatické problémy u dětí]. In: Šancedětem.cz [online]. Praha: Sirius, 2011-, publikováno: 13. 4. 2012, aktualizováno: 10. 11. 2013 [cit. 2014-03-05]. ISSN 1805-8876. Dostupné z: /cs/hledam-pomoc/rodina-v-problemove-situaci/zdravotni-problemy-ditete/poruchy-vymesovani.shtml.

PETRIŠČOVÁ, Alena a SIRIUS. Agrese, šikana a jiné formy násilného chování [Rizikové chování dítěte]. In: Šancedětem.cz [online]. Praha: Sirius, 2011-, publikováno: 15. 4. 2012, aktualizováno: 3. 11. 2013 [cit. 2014-03-09]. ISSN 1805-8876. Dostupné z: /cs/hledam-pomoc/rodina-v-problemove-situaci/rizikove-chovani-ditete/agrese-sikana-a-jine-formy-nasilneho-chovani.shtml.

MARTÍNEK, Zdeněk a SIRIUS. Agrese a šikana u dětí: Mohou za to média, rodičovská výchova, nebo geny?. In: Šancedětem.cz [online]. Praha: Sirius, 2011-, publikováno: 1. 2. 2013, aktualizováno: 10. 11. 2013 [cit. 2014-03-02]. ISSN 1805-8876. Dostupné z: /srv/www/content/pub/cs/clanky/agrese-a-sikana-u-deti-mohou-za-to-media-rodicovska-vychova-nebo-geny-69.html.

a/nebo videorozhovoru:

MARTÍNEK, Zdeněk a SIRIUS. Šikana mezi dětmi. In: Šancedětem.cz: youtube kanál [online]. Praha: Sirius, 2011-, publikováno: 24. 10. 2012 [cit. 2014-03-11]. ISSN 1805-8876. Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?v=k_1YLt5g6fg.

                   

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS