Zobrazit menuSkrýt menu

Jak vychovat dítě, které miluje život : minimum pozitivního rodičovství

Autor: Solterová, Aletha, Labusová, Eva | Rok vydání: 2011 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Děti a my : časopis pro rodiče, učitele a pracovníky pomáhajících profesí, Roč. 41, č. 9 (2011)
Plná dostupnost: ANO výchova dítěte, rodinná výchova, vztah rodiče-dítě, citová výchova, citový vztah, rané dětství, předškolní dítě, mladší školní věk, adolescence, vývojová psychologie

Vývojová psycholožka a zakladatelka Institutu vědomého rodičovství Dr. Aletha Solterová pomáhá rodičům nalézt klíč k úspěšné výchově svých dětí na základě vzájemného citového propojení rodičů s dětmi. V článku jsou uvedeny ukázky z její poslední knihy Výchova dětí, které se nezapletou s drogami (Raising drug free kids). Uvádí zde nejdůležitější doporučení k jednotlivým vývojovým obdobím - raný věk, předškolní období, mladší školní věk, středoškolská léta, adolescence.

Solterová, Aletha a Labusová, Eva, ed. Jak vychovat dítě, které miluje život: minimum pozitivního rodičovství. Děti a my: časopis pro rodiče, učitele a pracovníky pomáhajících profesí, 2011, 41(9), s. 20-23. ISSN 0323-1879.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS