Zobrazit menuSkrýt menu

Jak vrstevníci přijímají své spolužáky s poruchou autistického spektra?

Autor: Nováková, Jana | Rok vydání: 2012 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Komenský : časopis pro učitele základní školy, Roč. 137, č. 1 (2012/2013)
Plná dostupnost: NE autismus, autistický jedinec, žák, vzdělávání, základní škola, vztahy mezi vrstevníky, interakce, klima třídy, interpersonální distance, postoj žáka, názor, výzkum, výsledek výzkumu, Brno (Česko), Aspergerův syndrom

Děti s poruchou autistického spektra nemají v České republice své speciální školy, tudíž integrace do běžných škol je v podstatě jedinou vhodnou formou jejich vzdělávání. Často se ale stává, že autistický žák není zdravými spolužáky přijat, je jimi odmítán, ignorován a někdy i šikanován. Autorka článku rozebírá výsledky šetření, které zjišťovalo na čtyřech brněnských základních školách, kde se vzdělává deset žáků s Aspergerovým syndromem, postavení těchto žáků v třídním kolektivu, jejich vztah se spolužáky a postoje spolužáků k nim.

Nováková, Jana. Jak vrstevníci přijímají své spolužáky s poruchou autistického spektra?. Komenský: časopis pro učitele základní školy, 2012, 137(1), s. 36-40. ISSN 0323-0449.

K problematice mentálního postižení je na portále Šance Dětem k dispozici:

- sekce s články o mentální retardaci pod názvem "Děti s mentálním postižením"

- článek od Veroniky Šporclové s názvem "Poruchy autistického spektra"

- článek od Jana Puše s názvem "Předcházení a řešení afektů u dětí s poruchou autistického spektra".

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS