Zobrazit menuSkrýt menu

Jak vidí nevidomí?

Autor: Špačková, Renata | Rok vydání: 2006 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Informatorium, Roč. 13, č. 2 (2006)
Plná dostupnost: NE předškolní děti, kontakt s postiženými, kontakt s nevidomými, výchovně vzdělávací programy, dítě, děti, dospělý, postižení, handicap, oko, zrak, nevidomý, slepý, slabozraký

Článek pojednávající o přínosu setkávání dítěte s postiženými, zkušenosti, které z takovéhoto setkání vyplývají. Zapojení předškolních dětí do výchovně vzdělávacího programu "Hele lidi" (realizuje sdružení Slepýši, jehož cílem je seznamování vidících a nevidících). Hry a činnosti připravující děti na setkání s nevidomými - funkce zraku, způsoby "vidění" nevidomých, překážková dráha absolvovaná bez zrakové opory). Samotný průběh setkání - hry, pohádky, besedy.

Špačková, Renata. Jak vidí nevidomí?. Informatorium, 2006, 13(2), s. 11. ISSN 1210-7506.

K problematice zrakového postižení a psychologických specifik u těchto osob jsou na portále Šance Dětem k dispozici:

- sekce článků "Děti se zrakovým postižením"

- sekce článků "Vzdělávání dětí se zrakovým postižením"

- článek od AlžbětyPavola Jantových s názvem "Volný čas dětí se zrakovým postižením"

- videodokument "Martin příbeh: Dědičné oční onemocnění".

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS