Zobrazit menuSkrýt menu

Jak se domluvit s dětmi, které nemluví?

Autor: Těthalová, Marie | Rok vydání: 2013 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Informatorium : časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, Roč. 20, č. 6 (2013)
Plná dostupnost: NE předškolní dítě, porucha řeči, handicap, komunikace, hra, učení, terapie hrou, alternativa, nonverbální komunikace, augmentativní komunikace

Možností, jak se domluvit s dětmi, které nemluví, je alternativní a augmentativní komunikace, speciální metody, které pomáhají v dorozumění s dětmi i dospělými, kteří mají nějaký závažný handicap. Alternativní a augmentativní metody (tj. náhradní způsob verbální komunikace) a jejich použití. Handicapy, které mají za následek nemožnost se domluvit a porozumět mluvené řeči. Důležitost používat tyto metody nejen pro výuku, ale i v běžných životních situacích. Využití znaků, fotografií, kartiček. Ukázka z praxe speciálního pedagoga - jak pracuje s postiženými dětmi s pomocí hraček.

Těthalová, Marie. Jak se domluvit s dětmi, které nemluví?. Informatorium: časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, 2013, 20(6), s. 20-21. ISSN 1210-7506.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS