Zobrazit menuSkrýt menu

Jak se dítě vyrovnává a učí se vyrovnávat s životními nároky

Autor: Hoskovcová, Simona | Rok vydání: 2009 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník
Plná dostupnost: ANO Hoskovcová, Simona, dítě, děti, psychika, vývoj, odolnost, psychická odolnost, strach, stres, výchova, závislost, alkohol, drogy, selhání

V rámci svého výzkumu nechávám skládat dítě společně s rodičem stavebnici Lego. Jedno dítě si kostky vezme a složí je, druhé dítě za pomoci rodiče stavebnici skládá půl hodiny, až ji složí. Třetí dítě složí něco jiného, než co bylo zadané a čtvrté skládanku zahodí a pláče, že je to hloupá hra. Stejně tak v pozdějším věku člověk může určitou situaci vnímat jako zábavu, jiný stejnou situaci jako výzvu, se kterou se chce vypořádat, další si situaci přetvoří podle svých schopností a nebo se vzdá a cítí vztek či frustraci. Pedagogové, psychologové, rodiče i politici si kladou otázku, jak se u dítěte vyvíjejí vlastnosti, schopnosti a dovednosti, které mu později pomůžou obstát v životě. Jak můžeme předejít selhání ve formě agresivního chování, či úniku do závislosti na alkoholu, drogách nebo jiných věcech? V posledních letech byl v našem kulturním okruhu též zaznamenán nárůst depresí u dětí a projevy deprese ve stále mladším věku.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS