Zobrazit menuSkrýt menu

Jak se bránit nekázni? : nejlepší je jí předcházet

Autor: Grulichová, Markéta | Rok vydání: 2008 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Týdeník školství, Roč. 16, č. 39 (2008)
Plná dostupnost: NE kázeň, pedagogická komunikace, management konfliktů, školní řád, nedostatek, chování žáka, nesprávné chování, prevence, učitel, sociální dovednost, participace, žák, vztah rodiče-škola

Důvody rostoucí nekázně ve školách: současná krize autorit v rodinách i ve školách, negativní vliv akčních filmů a počítačových her. Budoucí pedagogové by si měli osvojit metody komunikace a sociálně psychologické dovednosti potřebné ke zvládání konfliktů nebo stresu. Co se osvědčilo: zapojení žáků do tvorby pravidel soužití, častý kontakt s rodiči.

Grulichová, Markéta. Jak se bránit nekázni?: nejlepší je jí předcházet. Týdeník školství, 2008, 16(39), s. 5. ISSN 1210-8316.

 

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS