Zobrazit menuSkrýt menu

Jak rozvíjet dětskou paměť? Hrou

Autor: Těthalová, Marie | Rok vydání: 2013 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Informatorium : časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, Roč. 20, č. 2 (2013)
Plná dostupnost: NE paměť, dítě, spánek, hra, cvičení

Druhy paměti - podle délky nebo podle toho, jakým způsobem si zapamatováváme dané informace. U malých dětí by informace, které si mají pamatovat, měly být navázány na pozitivní emoce. Pokud děti věc baví a zažijí při ní legraci, lépe si ji pamatují. K dobré paměti přispívá i kvalitní spánek, dochází při něm k ukládání informací do mozku. Nutnost přepínání mezi zrakem a sluchem a cvičení paměti i při hrách na počítači. Doporučení her pro děti, kterými se cvičí paměť a které podporují přesun informací z krátkodobé paměti do dlouhodobé.

Těthalová, Marie. Jak rozvíjet dětskou paměť? Hrou. Informatorium: časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, 2013, 20(2), s. 20-21. ISSN 1210-7506.

 

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS