Zobrazit menuSkrýt menu

Jak rozumět sociálnímu vyloučení?

Autor: Sidiropulu Janků, Kateřina | Rok vydání: 2007 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Veřejná správa, Roč. 18, č. 37 (2007)
Plná dostupnost: NE sociální vyloučení, sociálně ohrožené skupiny, chudoba, nezaměstnaní, psychologické aspekty, Česko

Článek k problematice sociálního vyloučení v České republice.

Sidiropulu Janků, Kateřina. Jak rozumět sociálnímu vyloučení?. Veřejná správa, 2007, 18(37), 28-29. Dostupné také z: <http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/s/2007/37/nazor2.html>. ISSN 1213-6581.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS