Zobrazit menuSkrýt menu

Jak neztratit nadšení

Autor: Křivohlavý, Jaro | Rok vydání: 1998 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník
Plná dostupnost: NE psychohygiena, psychologie práce, syndrom vyhoření, zvládání stresu

Příručka k problematice zvládání stresu, psychohygieny a syndromu vyhoření.

Křivohlavý, Jaro. Jak neztratit nadšení. Vyd. 1. Praha: Grada, 1998. 131 s. Psychologie pro každého. ISBN 80-7169-551-3.

Další informace k tématu syndromu vyhoření naleznete ve videorozhovoru:

HOSKOVCOVÁ, Simona, Eva LABUSOVÁ a SIRIUS. Rodiče a syndrom vyhoření. In: Šancedětem.cz: youtube kanál [online]. Praha: Sirius, 2011-, publikováno: 01. 08. 2013 [cit. 2014-03-11]. ISSN 1805-8876. Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?v=J3oKxFEZD64.

a/nebo článku:

LABUSOVÁ, Eva a SIRIUS. Mohou syndromem vyhoření trpět i rodiče?. In: Šancedětem.cz [online]. Praha: Sirius, 2011-, publikováno: 27. 6. 2013, aktualizováno: 31. 10. 2013 [cit. 2014-03-03]. ISSN 1805-8876. Dostupné z: /srv/www/content/pub/cs/clanky/mohou-syndromem-vyhoreni-trpet-i-rodice-87.html.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS