Zobrazit menuSkrýt menu

Jak napsat a používat individuální vzdělávací program

Autor: Kaprálek, Karel, Bělický, Zdeněk | Rok vydání: 2011 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník
Plná dostupnost: NE dítě, děti, postižení, handicap, choroba, nemoc, onemocnění, znevýhodnění, vzdělání, vzdělávání, individuální vzdělávací plán, tvorba, použití, podpora, pomoc

Návodná publikace pro tvorbu individuálního vzdělávacího plánu, tedy pomůcky pro studenty, kteří mají buď tělesný, mentální, sociální či časový handicap.

Kaprálek, Karel a Bělecký, Zdeněk. Jak napsat a používat individuální vzdělávací program. Vyd. 2., aktualiz. Praha: Portál, 2011. 163 s. ISBN 978-80-7367-824-1.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS