Zobrazit menuSkrýt menu

Jak by měl vypadat zralý předškolák?

Autor: Smolíková, Kateřina | Rok vydání: 2010 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Informatorium, Roč. 17, č. 1 (2010)
Plná dostupnost: NE předškolní výchova, školní zralost, pedagogická diagnostika, mateřská škola, přechod z mateřské na základní školu, rámcový vzdělávací program, způsobilostní minimum

Článek s tematikou rámcového vzdělávacího programu předškolního vzdělávání v kontextu problematiky připravenosti předškolního dítěte na vstup do základní školy.

RVP PV v oblasti připravenosti předškolního dítěte na vstup do základní školy - očekávané výstupy, které berou v úvahu přirozené rozvojové tendence a základní poznávací a činnostní kompetence, hodnoty a postoje, které lze u takového dítěte považovat za vývojově přiměřené a pedagogicky žádoucí. Přehled těchto vlastností, schopností a dovedností. Diagnostický list předškoláka.

Smolíková, Kateřina. Jak by měl vypadat zralý předškolák?. Informatorium: časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, 2010, 17(1), s. 15. ISSN 1210-7506.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS