Zobrazit menuSkrýt menu

Intimní hygiena u dětí

Autor: Dostálová, Zuzana, Rejdová, Ingrid, Starý, David | Rok vydání: 2009 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Pediatrie pro praxi, Roč. 10, č. 4 (2009)
Plná dostupnost: ANO hygiena dívek, hygiena chlapců, estrogeny, synechia vulvae, konglutinace, fimóza, hydrokéla, balanitis

Zásady osobní hygieny, oblékání a životospráva mají u dívek a chlapců specifický význam. Jsou rozdílné v jednotlivých životních obdobích a zejména u dívek souvisí s hormonálními změnami v průběhu životních období. Na základě těchto změn dochází ke vzniku onemocnění závislých na přítomnosti nebo nepřítomnosti estrogenů. Hygiena zevního genitálu u chlapců je většinou spojena s potížemi s péčí o předkožkový vak. Při postupném odlučování vnitřního listu předkožky od glandu může přechodně dojít k obtížím s hygienou a rozvoji balanoposthitis. Jejím důsledkem může být následná jizevnatá fimóza, která může být i záležitostí vrozenou, stejně jako hydrokéla. Zásadou je poučit rodiče již v novorozeneckém období o správné péči o zevní rodidla dívek i chlapců. Získání správných hygienických návyků již v dětství a jejich dodržování po celý život je velmi důležité. Předchází riziku vzniku infekcí vnitřního genitálu a možné následné neplodnosti.

Hygienic rules in personal hygiene, dressing and life style have in girls and boys a specific significance. The rules are different in individual life periods and especially in girls are associated with hormonal changes during life periods. In conjunction with hormonal changes diseases depend on presence or absence of estrogens. Hygiene of external genital in boys is mostly associated with care of prepuce sack. During gradual separation of inner layer of foreskin from glans problems with hygiene may transiently be raised and balanoposthitis may develop. Its consequence may be subsequent cicatricial phimoses that may be also congenital as well as hydrocela. It is fundamental to instruct parents already in new-borne age about a proper care of external genitals in boys and girls. The acquisition of correct hygienic rules in childhood and mainly their adherence during the whole life is very important. As a consequence of a nonadherence the risk of infection spreading frequently to internal genitals increases and it may become a cause of infertility in males and females.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS