Zobrazit menuSkrýt menu

Interakce ve veřejném prostoru z pohledu osob s postižením [rukopis]

Autor: Čípová, Veronika | Rok vydání: 2011 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Bakalářská práce
Plná dostupnost: ANO tělesně postižení, bariéry, komunikace, interakce ve veřejném prostoru, sociální integrace, bezbariérový přístup

Lidé s tělesným postižením se v každodenním životě potýkají s hmotnými bariérami, ale i bariérami v komunikaci. Cílem mé práce bylo popsat zkušenosti osob s postiženíminterakci s lidmi bez postižení ve veřejném prostoru. Pro praktickou část výzkumu jsem zvolila kvalitativní přístup zkoumání problematiky pomocí polostrukturovaných rozhovorů. Degradující reakce mají na osoby s postižením negativní vliv. Lhostejnost a nezájem veřejnosti byly respondenty hodnoceny nejhůře. Podle respondentů jsou hlavními mezníky pro zlepšení vzájemných vztahů bezbariérovost a partnerský přístup vedoucí k integrované společnosti.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS