Zobrazit menuSkrýt menu

Integrativní speciální pedagogika : integrace školní a sociální

Autor: Vítková, Marie, Mühlpachr, Pavel, Nováková, Zita, Bartoňová, Miroslava, Přinosilová, Dagmar, Opatřilová, Dagmar, Heroutová, Markéta, Klenková, Jiřina, Sobotková, Alena, Bazalová, Barbora, Zámečniková, Dana, Květoňová-Švecová, Lea, Hamadová, Petra, Güttnerová, Dagmar, Pipeková, Jarmila, Procházková, Lucie, Procházková, Marie, Štěpánková, Lenka, Vojtová, Věra, Kachlík, Petr | Rok vydání: 2004 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník
Plná dostupnost: NE dítě, děti, postižení, handicap, speciální pedagogika, integrovaná výchova a vzdělávání

Učební text ve formě sborníku věnovaný problematice integrativní speciální pedagogiky školní i sociální a integrované výchově a vzdělávání.

Vítková, Marie, ed. Integrativní speciální pedagogika: integrace školní a sociální. 2., rozš. a přeprac. vyd. Brno: Paido, 2004. 463 s. ISBN 80-7315-071-9.

Obsah publikace je k dispozici na odkaze: http://www.obalkyknih.cz/file/toc/121534/pdf.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS