Zobrazit menuSkrýt menu

Integrace/inkluze žáků s Aspergerovým syndromem na základní škole z pohledu rodičů

Autor: Vrožina, Jan | Rok vydání: 2016 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Diplomová práce
Plná dostupnost: ANO dítě, děti, postižení, handicap, autismus, porucha autistického spektra, PAS, inkluze, škola, Aspergerův syndrom

ématem diplomové práce "Integrace/inkluze žáků s Aspergerovým syndromem na základní škole z pohledu rodičů" je problematika integrace/inkluze žáků s poruchou autistického spektra - Aspergerovým syndromem. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola pojednává o poruchách autistického spektra, druhá kapitola se věnuje integraci, výhodám a nevýhodám integrace/inkluze, inkluzi, legislativnímu vymezení integraceinkluze a podpůrným opatřením používaným ve speciálněpedagogické praxi, třetí kapitola se zabývá problematikou specifik osobnosti žáka s Aspergerovým syndromem, rodinou, školou a školním prostředím a poradenskými službami a čtvrtá kapitola, která je zároveň praktickou částí této práce, se zabývá analýzou procesu integrace/inkluze žáků s Aspergerovým syndromem na základní škole z pohledu rodičů, je zpracována kvalitativní metodou.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS