Zobrazit menuSkrýt menu

Integrace žáků se specificky narušeným vývojem řeči v běžné základní škole

Autor: Kratochvílová, Tereza | Rok vydání: 2013 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Diplomová práce
Plná dostupnost: ANO Girglová, Veronika, dítě, děti, postižení, handicap, škola, ZŠ, základní škola, komunikační dovednosti, kompetence, poruchy, logopedie, vývoj, vada, vývojová vada, vada řeči

Komunikace je složitý proces přenosu informací, který má významný vliv na rozvoj osobnosti. V souvislosti s komunikací můžeme mluvit o mnoha komunikačních potřebách a motivech. Kromě verbální komunikace známe ještě složku neverbální, která výrazně dotváří obsah sdělení. Řeč je specificky lidskou schopností, která není vrozená, ale rozvíjí se až při verbálním styku s mluvícím okolím. Předpokladem správného vývoje řeči je intelekt a sluch v normě, vrozená míra nadání pro jazyk, adekvátní prostředí a absence poškození centrální nervové soustavy. Narušený vývoj řeči chápeme jako systémové narušení jedné nebo více oblastí vývoje řeči u dítěte s ohledem na jeho chronologický věk, přičemž deficity se mohou projevovat ve všech čtyřech jazykových rovinách. Problematika specificky narušeného vývoje řeči úzce souvisí s problematikou poruch centrálního zpracování řečového signálu. Oponentkou práce byla V. Girglová.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS