Zobrazit menuSkrýt menu

Integrace žáka s mentálním postižením do základní školy

Autor: Zemánková, Drahomíra | Rok vydání: 2011 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Diplomová práce
Plná dostupnost: ANO mentální retardace, integrace, inkluze, individuální vzdělávací plán, edukace, kasuistika

Diplomová práce se zabývá možnostmi vzdělávání žáků s lehkou mentální retardací v období povinné školní docházky, především integrací do základní školy běžného typu. Pojednává o charakteristice mentálního postižení, vymezuje základní pojmy a definice, které s touto problematikou souvisejí. Nedílnou součástí jsou kasuistiky integrovaných žáků.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS