Zobrazit menuSkrýt menu

Integrace žáka s kochleárním implantátem do běžné základní školy

Autor: Kučerová, Vendula | Rok vydání: 2015 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Bakalářská práce
Plná dostupnost: ANO dítě, děti, ucho, sluch, nedoslýchavý, neslyšící, kochleární implantát, integrace, základní škola, škola, ZŠ, hluchý, kvalita života, vzdělávání, vzdělání

Bakalářská práce se zabývá problematikou integrace žáka s kochleárním implantátem do běžné základní školy. Práce obsahuje část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se skládá ze dvou kapitol. První kapitola se zabývá kochleárním implantátem jako pomůckou při komunikaci jedinců se sluchovým postižením. Druhá kapitola se zabývá integrovaným vzděláváním jedinců se sluchovým postižením na běžné základní škole. V praktické části bylo provedeno výzkumné šetření v podobě případové studie. Hlavním cílem bylo zjistit, jak integrace probíhá a jak se k ní staví rodiče a učitelé chlapce. Zjišťovalo se, jaké má integrovaný žák ve škole podmínky pro svůj rozvoj. Dalším cílem bylo vytvoření učební pomůcky pro žáka.

Problematikou sluchového postižení s důrazem na kochleární implantáty se na portále Šance Dětem zabývají:

- sekce článků s názvem "Dítě se sluchovým postižením"

- videodokument s názvem "Maťův příběh: Genetická porucha sluchu"

- článek od Ivany Horváthové s názvem "Vzdělávání dětí se sluchovým postižením"

- článek od Michala Jurovčíka s názvem "Vrozené vývojvé vady ucha a poruchy sluchu u dětí".

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS