Zobrazit menuSkrýt menu

Integrace studenta s Aspergerovým syndromem na sportovním gymnáziu v pohledu asistenta pedagoga

Autor: Růžková, Ilona | Rok vydání: 2016 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Diplomová práce
Plná dostupnost: ANO dítě, děti, postižení, handicap, gymnázium, PAS, poruchy autistického spektra, Aspergerův syndrom, asistent, asistent pedagoga

Diplomová práce je zaměřena na integraci žáka s Aspergerovým syndromem na sportovním gymnáziu. Cílem práce bylo zjistit postoje všech zúčastněných ve výchovně vzdělávacím procesu na daném gymnáziu. V teoretické části jsou shrnuty obecně platné informace o Aspergerově syndromu. Dále se zabývá rodinou dítěte s Aspergerovým syndromem, dopadem na partnerské a sourozenecké vztahy, jejich adaptaci a sociální podporu, vymezením pojmu integrace/inkluze, legislativními podmínkami pro vzdělávání jedinců s poruchou autistického spektra (PAS) v České republice a blíže popisuje funkci asistenta pedagoga. Závěrečná a stěžejní kapitola je věnována samotnému výzkumu, který byl proveden kvantitativní metodou formou dotazníků

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS