Zobrazit menuSkrýt menu

Integrace postižených dětí do běžných tříd má i své klady, ale i zápory

Autor: Skálová, Hana | Rok vydání: 2012 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Týdeník školství, Roč. 20, č. 32 (2012)
Plná dostupnost: NE integrace žáka, postižený, tělesně postižený, mentálně postižený, porucha chování, vybavení, vztahy mezi vrstevníky

Postoje učitelů, rodičů a zdravých žáků k integraci postižených dětí do běžných tříd. Aby byla integrace úspěšná, je třeba dobře zvážit, o jaký typ a závažnost postižení se jedná. Jiné podmínky vyžaduje integrace tělesně postiženého žáka (potřeba bezbariérového přístupu), jiné integrace mentálně postiženého dítěte (potřeba asistenta nebo menšího počtu žáků ve třídě). Ze zkušeností a názorů učitelů i dětí vyplývá, že snadnější je integrace tělesně postiženého žáka než žáka s mentálním postižením, velmi obtížná je integrace žáků s poruchami pozornosti nebo chování, které narušují výuku i navazování vztahu se spolužáky. Informace o brožuře, kterou připravil Výbor dobré vůle "Jak komunikovat, aneb, Mám spolužáka se zdravotním postižením".

Skálová, Hana. Integrace postižených dětí do běžných tříd má i své klady, ale i zápory. Týdeník školství, 2012, 20(32), s. 5. ISSN 1210-8316.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS