Zobrazit menuSkrýt menu

Integrace na základní škole se zaměřením na nevidomé žáky

Autor: Polášková, Petra | Rok vydání: 2010 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Diplomová práce
Plná dostupnost: ANO zrakové postižení, integrace, inkluze, běžná škola, kompenzační pomůcky, školní integrace, vzdělávání, dítě, děti, nevidomý, slepý, slabozraký

Diplomová práce „Integrace na základní škole se zaměřením na nevidomé žáky“ se zabývá integrací nevidomých na vesnické základní škole. Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Čtyři teoretické kapitoly pojednávají o zrakovém postižení, integraci a jejich podmínkách. Popisují prostorovou orientaci a samostatný pohyb nevidomých žáků, jejich možnosti ve vzdělávání a nastiňují specifika výchovy v rodině. Praktická část se pomocí rozhovorů snaží o zhodnocení integrace učiteli, rodiči a spolužáky integrovaného dítěte na dané škole.

K problematice zrakového postižení a psychologických specifik u těchto osob jsou na portále Šance Dětem k dispozici:

- sekce článků "Děti se zrakovým postižením"

- sekce článků "Vzdělávání dětí se zrakovým postižením"

- článek od AlžbětyPavola Jantových s názvem "Volný čas dětí se zrakovým postižením"

- videodokument "Martin příbeh: Dědičné oční onemocnění".

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS