Zobrazit menuSkrýt menu

Integrace mladých osob s postižením na trhu práce z transnacionálního pohledu

Autor: Pipeková, Jarmila | Rok vydání: 2006 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Speciální pedagogika, Roč. 16, č. 1 (2006)
Plná dostupnost: NE trh práce, zdravotně postižení, mladí, poradenství, integrace

Článek věnovaný problematice integrace mladých osob s postižením na trhu práce.

Prezentovaný projekt EQUAL Integrované poradenství pro znevýhodněné osoby na trhu práce v kontextu národní a evropské spolupráce, realizovaný pracovníky katedry speciální pedagogiky Pedagogické fakulty MU v Brně, spočívá v prosazování podpůrných opatření pro integraci postižených osob na otevřený trh práce.

Pipeková, Jarmila. Integrace mladých osob s postižením na trhu práce z transnacionálního pohledu. Speciální pedagogika, 2006, 16(1), s. 1-8. ISSN 1211-2720.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS