Zobrazit menuSkrýt menu

Integrace dítěte s Downovým syndromem na základní škole

Autor: Žaludová, Radoslava | Rok vydání: 2010 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Bakalářská práce
Plná dostupnost: ANO Downův syndrom, mentální retardace, jedinec s DS, integrace, inkluze, legislativa, kazuistická studie, otevřený rozhovor, otevřené kódování, rodinná a osobní anamnéza, dlouhodobé pozorování, analýza výsledků vyšetření z poradenských zařízení, individuální plán

Téma bakalářské práce zní Integrace dítěte s Downovým syndromem na ZŠ. V teoretické části bylo hlavním cílem charakterizovat Downův syndrom, jeho příčiny a znaky, rovněž tak přidružená onemocnění. Druhá kapitola je věnována problematice integrace a legislativní otázce, kde je rovněž zařazena otázka systému pomoci. V empirické části je věnován prostor kazuistické studii, kde je uvedena rodinná a osobní anamnéza dítěte s Downovým syndromem. Případ je sledován od roku 1999 po současnost jaro 2010. V kazuistické studii jsou uvedeny úryvky z vyšetření poradenských zařízení a hodnocení školy, které jsou uváděny vždy po jednotlivých ročnících. Součástí empirické části jsou rozhovory s matkou, dívkou a třídní učitelkou. Tyto rozhovory nám dávají možnost vidět proces integrace z různých pohledů.

Downovým syndromem se na portále Šance Dětem primárně zabývají:

- videodokument s názvem "Damiánův příběh: Downův syndrom"

- článek od Martiny Kašparové s názvem "Dítě s Downovým syndromem a péče o něj".

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS