Zobrazit menuSkrýt menu

Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení

Autor: Klenková, Jiřina | Rok vydání: 2011 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník
Plná dostupnost: NE Girglová, Veronika, dítě, děti, postižení, handicap, škola, ZŠ, základní škola, komunikační dovednosti, kompetence, poruchy, logopedie, cizí jazyk

Odborná publikace je členěná do pěti tematických celků, které vycházejí ze zaměření studentů oboru Speciální pedagogika a jejich školitelů. Jedná se o tato témata: inkluzivní vzdělávání a sociální integrace, vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností a žáků se sluchovým postižením v inkluzivní škole, inkluzivní přístupy k osobám se zdravotním postižením, inkluzivní vzdělávání ve školách hlavního proudu se zaměřením na žáky s poruchami chování a sociálním znevýhodněním a informační a komunikační technologie ve vzdělávání jedinců se speciálními potřebami.

Klenková, Jiřina. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 386 s.ISBN 978-80-210-5731-9

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS