Zobrazit menuSkrýt menu

Inkluze žáků s lehkým mentálním postižením z pohledu budoucích učitelů

Autor: Jirečková, Marie | Rok vydání: 2016 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Diplomová práce
Plná dostupnost: ANO dítě, děti, postižení, handicap, mentální retardace, lehké mentální postižení, inkluze, pedagog, učitel, pohled, názor

Diplomová práce s názvem „Inkluze žáků s lehkým mentálním postižením z pohledu budoucích učitelů“ je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část práce se zabývá charakteristikou mentálního postižení, jeho vznikem a klasifikací. Věnuje se také edukaci žáků s mentálním postižením a souvisejícím legislativním opatřením. Praktická část práce zahrnuje výzkumné šetření, které prostřednictvím dotazníků zjišťuje postoje studentů Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity k inkluzi žáků s lehkým mentálním postižením.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS