Zobrazit menuSkrýt menu

In vitro graft versus host disease prediktivní test pro alogenní transplantace hematopoetických buněk u dětí - metoda modelu kožního explantátu

Autor: Hromadníková, Ilona, Dickinson, Anne M., Vavřinec, J., Čermáková, Martina, Fialová, M., Sedláček, Petr (onko, Starý, Jan, Macek, Milan ml. | Rok vydání: 1997 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Klinická onkologie, 1997, 10(6)
Plná dostupnost: NE dítě, děti, leukemie, rakovina, nádor, Sedláček, Petr (onko), choroba, nemoc, onemocnění, léčba, leukemie, rezistence, odpor, léky, imunosupresiva, štěp, odmítání

Akutní forma nemoci štěpu proti hostiteli (GvHD) je jednou ze závažných komplikací alogenní transplatace hematopoetických buněk podílející se významně na morbiditě a mortalitě pacientů.
Jelikož je zřejmé, že HLA identita dárce není zárukou prevence GvHD, zaměřili jsme se na vypracování a využití nové metodiky predikce GvHD - metody modelu kožního explantátu. Metoda modelu kožního explantátu využívá respondérských lymfocytů dárce senzibilizovaných mononukleárními buňkami pacienta in vitro ve směsné lymfocytární kultuře (MLC), které jsou následně inkubovány s kožním explantátem pacienta. Histopatologické změny v kožním explantátu jsou následně vyhodnocovány podle standardní Lernerovy klasifikace akutní GvHD. V našem souboru jsme v rámci předtransplantačního vyšetření vyšetřili doposud celkem 12 párů (6 HLA identičtí sourozenci, 2 HLA haploidentičtí příbuzní, 4 nepříbuzné páry). Hlavním cílem bylo predikovat výskyt a stupeň závažnosti potransplantační akutní GvHD (stupeň 1-4) za účelem A.výběru vhodného dárce, B. zvolení optimální GvHD profylaxe a C. zahájení včasné léčby GvHD. Pouze 2 děti z 12 vyšetřených měly predikci v kožním explatátu negativní (GvHD≤1). Pět dětí ze šesti, kterým byl podán HLA identický sourozenecký štěp, mělo predikci v kožním explatátu pozitivní (GvHD≥2). Doposud jsme nezaznamenali žádný falešně negativní výsledek.

Sedláček, Petr, [et al.]. In vitro graft versus host disease prediktivní test pro alogenní transplantace hematopoetických buněk u dětí - metoda modelu kožního explantátu. Klinická onkologie, 1997, 10(6), s. 180 - 183. ISSN 0862-495X (tištěná verze). ISSN 1802-5307.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS