Zobrazit menuSkrýt menu

Hrátky s češtinou

Autor: Pavelka, Roman, Brodecká, Lenka | Rok vydání: 1998 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník
Plná dostupnost: NE dítě, děti, rodina, rodič, rodiče, cizina, tuzemsko, čeština, jazyk, cizí jazyk, cizí země, cizinec, přistěhovalec, emigrant, imigrant, adaptace, zvyklosti, kurzy, výuka jazyka, psychika, vliv, následky, podpora, pomoc, začlenění, začleňování, integrace, inkluze, příběh, život, kvalita života, peníze, finance, dávka, zaměstnání, zaměstnávání, práce, druh pobytu, pobyt, pojištění, zdravotní péče, krizová situace, krizová intervence, škola, šikana, třída, kolektiv, azyl, detence, literatura, zdroj, informac

Cvičebnice češtiny pro cizince.

Pavelka, Roman a Brodecká, Lenka. Hrátky s češtinou. Vyd. 1. Brno: MC nakladatelství, 1998. 70 s. ISBN 80-238-3340-5.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS