Zobrazit menuSkrýt menu

Honzík už má třetího tátu

Autor: Kramulová, Daniela | Rok vydání: 2010 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Informatorium, Roč. 17, č. 9 (2010)
Plná dostupnost: NE rodina, rozvod, interpersonální vztahy, neúplná rodina, lidská psychika, předškolní dítě, mateřská škola, rodinné prostředí, dítě rozvedených rodičů, působení

Článek věnovaný problematice dětí předškolního věku z neúplných rodin.

Problematika dětí z neúplných rodin. Rozpad rodiny a jeho vliv na život dítěte - ztráta denního kontaktu s jedním s rodičů, změna v životním rytmu, změna bydliště, nová školka apod. Noví partneři rodičů - jejich vnímání dětmi, vliv na každodenní život, další nutná adaptace na změny, narušení nově vybudované stability. Možné negativní důsledky hledání nového partnera na psychiku předškolního dítěte. Možnosti učitelky MŠ pomoci při negativním působení této situace na dítě. Vztah dětí k vlastnímu rodiči, který nebydlí ve společné domácnosti.

Kramulová, Daniela. Honzík už má třetího tátu. Informatorium: časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, 2010, 17(9), s. 16-17. ISSN 1210-7506.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS