Zobrazit menuSkrýt menu

Hojení široce síťovaných autotransplantátů pomocí autologních epidermálních buněk a bezbuněčné xenodermis Xe-Derma

Autor: Zajíček, Robert, Pafčuga, Igor, Šuca, Hubert, Königová, Radana, Brož, Ludomír, Matoušková, Eva | Rok vydání: 2012 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Hojení ran, Roč. 6, č. 2 (2012)
Plná dostupnost: ANO Dítě, děti, postižení, handicap, popáleniny, ošetření, nemocnice, pobyt, prostředí, strach, stres, občanské sdružení, Bolí to, Zajíček, Robert

U rozsáhle popálených pacientů je základem chirurgického přístupu v léčbě co nejrychlejší uzávěr ranné plochy. Pro pokrytí co největší plochy lůžka rány je autotransplantát před aplikací široce síťován (mesh grafting). Cílem této studie bylo podpořit epitelizaci prostorů mezi můstky široce síťovaného autotransplantátu pomocí aplikace epidermálních buněk pacienta a biologického krytu Xe-Derma (XD). Buněčná suspenze byla získána peroperačně z tenkého dermoepidermálního štěpu (1-4 cm2) kůže pacienta ReCell systémem nebo standardní trypsinizací. U 14 pacientů s hlubokými popáleninami nad 30 % povrchu těla byla část ranné plochy o rozsahu 2-4 % tělesného povrchu po excizi kryta autotransplantátem široce meshovaným v poměru 1:3 (8 pacientů) nebo 1:6 (6 pacientů). Na třetinu vymezené autotransplantované plochy byly nakapány buňky do ok autotransplantátu a kryty XD (skupina buňky+XD). Druhá třetina ranné plochy byla kryta pouze XD bez buněčné suspenze (skupina XD) a třetí část plochy byla standardně kryta mastným tylem Grassolind (kontrola). Rány kryté autoštěpem síťovaným v poměru 1:3 se pod všemi testovanými kryty zahojily do 9 dnů, rozdíly v epitelizaci byly obtížně hodnotitelné. Při poměru síťování 1:6 byla epitelizace ok autotransplantátu ve skupině buňky+XD rychlejší (9-14 dní) než ve skupině XD (12-17 dní), kvalita zhojené kůže byla v obou případech velmi dobrá. Kontrolní plocha krytá tylem Grassolind se hojila protrahovaně, za 20 dnů bylo zhojeno 30-50 % plochy mezer, epidermis se rozpadala. Studie prokázala výrazný přínos sendvičového krytí (kombinace autoštěpu, autologních kožních buněk a XD) pro hojení široce síťovaných autotransplantátů. Také krytí samotnou XD vykázalo pozitivní hojivý efekt.

Zajíček, Robert [et al.]. Hojení široce síťovaných autotransplantátů pomocí autologních epidermálních buněk a bezbuněčné xenodermis Xe-Derma. Hojení ran, 2012, roč. 6, č. 2. ISSN 1802-6400.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS