Zobrazit menuSkrýt menu

Hodnocení jazykových dovedností dětí se sluchovým postižením

Autor: Bušová, Michaela | Rok vydání: 2014 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Bakalářská práce
Plná dostupnost: ANO dítě, děti, postižení, handicap, ucho, sluch, nedoslýchavý, neslyšící, hluchý, komunikace, komunikační schopnost

Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením jazykových dovedností u dětí se sluchovým postižením. Práce je rozdělena na tři teoretické kapitoly a jednu praktickou, která obsahuje výzkumnou část. V rámci teoretické části bylo vycházeno především ze zdrojů odborné literatury, praktická část byla zaměřena na představení Škály pro posouzení sluchového vnímání u kojenců a batolat IT-MAIS pracovníkům speciálně pedagogických center a rodičům dětí se sluchovým postižením. Dále byl zkoumán potenciál v prostředí speciálně pedagogických center k dalšímu užívání daného materiálu v praxi i po skončení výzkumného šetření. Tento potenciál se potvrdil.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS