Zobrazit menuSkrýt menu

Hluchoslepí u nás

Autor: anonymní dílo | Rok vydání: 2004 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Gong, Roč. 33, s.3 (2004)
Plná dostupnost: NE slepohluchota, smyslově postižený, kombinovaná vada, komunikace, nonverbální komunikace, Česká republika, západní Evropa, znaková řeč

Článek věnovaný problematice komunikace hluchoslepých.

Speciálním komunikačním systémem hluchoslepých občanů u nás je Lormova abeceda (podle Hieronyma Lorma). K určitým místům na dlani ruky se přiřazují písmena abecedy. Zásadou této komunikace je dotýkání se těchto míst jedním nebo několika prsty na dlani hluchoslepé osoby. V západní Evropě se hluchoslepí dorozumívají převážně speciální znakovou řečí, která však u nás nebyla dosud rozvinuta. Studenti Olomoucké univerzity se rozhodli tento komunikační systém vytvořit.

Hluchoslepí u nás. Gong, 2004, 33(3), s.21.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS