Zobrazit menuSkrýt menu

HLA-identical umbilical cord blood transplantation from a sibling donor in juvenile myelomonocytic leukemia

Autor: de Vries, Andrica C.H., Bredius, Robbert G.M., Lankester, Arjan C., Bierings, Marc, Trebo, Monika, Sedláček, Petr (onko), Niemeyer, Charlotte M., Zecca, Marco, Locatelli, Franco, van den Heuvel-Eibrink, Marry M. | Rok vydání: 2009 | Jazyk: Angličtina
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Haematologica, 2009 94(2)
Plná dostupnost: ANO dítě, děti, Sedláček, Petr (onko), leukemie, nádor, rakovina, kmenové buňky, krvetvorba, maligní, nemaligní, zhoubný, nezhoubný, choroba, nemoc, onemocnění, pupečníková krev, sourozenec, bratr, sestra

Juvenilní myelomonocytární leukémie (JMML) je vzácné dětské nádorové onemocnění, jehož jedinou kurativní léčbou je transplantace kmenových buněk. Jako jejich zdroj se používá k transplantaci kostní dřeň a méně často pupečníková krev. Článek představuje pět případů pacientů s JMML, léčených transplantací pupečníkové krve sourozence, u níž lze předpokládat velkou genetickou příbuznost a nižší riziko GVHD (graft versus host disease, reakce štěpu proti hostiteli) než při transplantaci kostní dřeně nebo nepříbuzenské pupečníkové krve. Předchozí studie však prokázaly, že u JMML hraje velmi důležitou roli GvL (graft versus leukemia, reakce štěpu proti nádorovým buňkám hostitele) v prevenci relapsu (návratu) onemocnění. Publikovaná data zmiňovaných pěti pacientů a citovaných článků tak ukazují, že transplantace HLA identické pupečníkové krve sourozence má svá specifika. Ta opodstatňují otázku, zda je pupečníková krev sourozence dobrou volbou u pacientů, pro něž jsou k dispozici buňky nepříbuzenského dárce, ať již kostní dřeně nebo pupečníkové krve.

Sedláček, Petr, [et al.]. HLA-identical umbilical cord blood transplantation from a sibling donor in juvenile myelomonocytic leukemia. Haematologica, 2009 94(2), pp. 302-304. ISSN 0390-6078 (print). ISSN 1592-8721.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS