Zobrazit menuSkrýt menu

Heterogenní prostředí je pro děti to nejlepší

Autor: Trunda, Jiří, Foist, Vladimír, Habart, Tomáš | Rok vydání: 2013 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Moderní vyučování : časopis na podporu rozvoje škol, Roč. 19, č. 1-2 (2013)
Plná dostupnost: NE žák, speciální vzdělávací potřeby, mentálně postižený, vzdělávání, integrace žáka, základní škola, síť škol, názor, zkušenost, Praha, Poběžovice, inkluze, síť inkluzivních škol

Rozhovor se dvěma řediteli základních škol v Praze a Poběžovicích o jejich zkušenostech s inkluzí žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (hlavně žáků s mentálním postižením). Obě školy jsou zapojeny do vznikající sítě inkluzivních škol podporované Open Society Fund. Síť má propojovat vstřícné školy, které dokazují, že společné vzdělávání širokého spektra žáků neznamená snižování kvality výuky.

Trunda, Jiří. Heterogenní prostředí je pro děti to nejlepší. Moderní vyučování: časopis na podporu rozvoje škol, 2013, 19(1-2), s. 30. ISSN 1211-6858.

 

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS