Zobrazit menuSkrýt menu

Hematopoietic stem cell transplantation for advanced myelodysplastic syndrome in children: results of the EWOG-MDS 98 study

Autor: Strahm, B., Nöllke, P., Zecca, M., Korthof, E.T., Bierings, M., Furlan, I., Sedláček, Petr (onko), Chybička, A., Schmugge, M., Bordon, V., Peters, C., O'Marcaigh, A., de Heredia, C.D., Bergstraesser, E., Moerloose, B.D., van den Heuvel-Eibrink, M.M., Starý Jan, Trebo, M., Wojcik, D., Niemeyer, C.M., Locatelli, F. | Rok vydání: 2011 | Jazyk: Angličtina
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Leukemia, 2011, 25(3)
Plná dostupnost: ANO dítě, děti, leukemie, rakovina, nádor, Sedláček, Petr (onko), choroba, nemoc, onemocnění, léčba, myeloidní leukemie, rezistence, odpor, léky, imunosupresiva

Časopis Leukemia v březnu 2011 uveřejnil výsledky studie EWOG-MDS 98, která se zabývala transplantací hematopoetických buněk (HSCT) u dětí s pokročilým myelodysplastickým syndromem (MDS). Do studie bylo vzato 97 pacientů s primárním myelodysplastickým syndromem, kteří podstoupili transplantaci od HLA-vhodných sourozeneckých dárců nebo nepříbuzných dárců po přípravném myeloablačním režimu busulfanem, cyklofosfamidem a melfalanem. 5letá pravděpodobnost přežití je u těchto pacientů 63%, což ukazuje, že HSCT po myeloablativní přípravě přináší vysokou pravděpodobnost přežití u těchto dětí.

Sedláček, Petr, Starý Jan, [et al.]. Hematopoietic stem cell transplantation for advanced myelodysplastic syndrome in children: results of the EWOG-MDS 98 study. Leukemia, 2011, 25(3), pp. 455 - 462. ISSN 0887-6924 (print). ISSN 1476-5551.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS